Otvaramo novu radnju u Subotici!

Imamo super vesti – Otvaramo radnju u Subotici! Dođite 17.3.2016 u Shoppi, Segedinski put bb, 24000 Subotica!

Jer naše srce kuca za cipele.