Zaštita podataka

Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o. (Rukovalac) postupa sa podacima o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (»Sl. glasnik RS« br. 87/2018) – »Zakon« .

U ovom Obaveštenju o privatnosti Vas obaveštavamo na koji način obezbeđujemo zaštitu podataka o ličnosti koje ste nam dostavili.

U DEICHMANNU je zaštita i bezbednost podataka o ličnosti veoma važna.

Pažljivo ćemo čuvati sve podatke o ličnosti koje ste nam dali i to u našim internim bazama podataka o ličnosti na internim serverima i nećemo ih prosleđivati bez Vašeg pristanka, osim sledećim primaocima:

• poslovnim partnerima koji obrađuju podatke o ličnosti u ime DEICHMANNA (npr. Call centar, štamparske kuće, reklamne agencije, drugi eksterni saradnici u reklamne svrhe) i povezanim društvima:
• organima vlasti na osnovu njihovog obrazloženog pisanog zahteva u svrhu sprovođenja određenog postupka.

Trajanje obrade podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti čuvaćemo trajno, odnosno najviše 30 dana od dana kada podnesete zahtev za brisanje podataka o ličnosti ili opozovete pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti.

Zahtev za brisanje i opoziv pristanaka za obradu podataka o ličnosti

Kad god želite, možete da podnesete zahtev za brisanje ili opozovete pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti – da se odjavite sa liste za prijem informacija putem e-pošte service-sr@deichmann.com ili privacy-sr@deichmann.com, a ujedno možete da obaveste i o promeni Vaši podataka o ličnosti . Isto to možete da učinite slanjem zahteva putem pošte na adresu n: DEICHMANN trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd, Srbija. Ako podnesete zahtev za brisanje brisanje Vaših podataka o ličnosti ili opozovete Vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti, prestaćemo da obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za brisanje/opoziva pristanka..

Vaši podaci o ličnosti su zaštićeni u skladu sa našim sigurnosnim konceptom.

Rukovalac:
DEICHMANN trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd, Srbija.
Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti:
Tonček Kranjc, zaposlen u društvu Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, Slovenija; e-mail: privacy-sr@deichmann.com

 

Koje podatke o ličnosti obrađujemo?

Deichmann trgovina obućom d.o.o.DEICHMANN prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime, prezime, adresa e-pošte, telefonski broj i ostale podatke korisnika potrebne za obrasce na web stranici www.volimocipele.rs ili www.deichmann.com.

Za tačnost podataka o ličnosti koje dajete DEICHMANN-u ste sami odgovorni. DEICHMANN nije odgovoran ako mu date netačne, lažne ili tuđe podatke o ličnosti. Unosom podataka o ličnosti (ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona i ostali podaci o ličnosti) izričito se slažete da možemo prikupiti i obraditi te lične podatke.

DEICHMANN koristi Vaše podatke o ličnosti obrađuje samo u, unapred određene svrhe u ovom Obaveštenju o privatnosti..

Primeri kada DEICHMANN koristi Vaše lične podatke

Vaše podatke o ličnosti možemo da dostavimo samo onim odeljenjima u DECHMANNU saradnicima ili ugovornim partnerima pružaocima uslugaili partnerima na tržištu koji DEICHMANNU pružaju usluge.

DEICHMANN brine da se podaci o ličnosti obrađuju samo u u svrhe za koje ste dali Vaš pristanak i da se s njima postupa poverljivo.

DEICHMANN obrađuje Vaše podatke o ličnosti samo u meri u kojoj je to predviđeno važećim propisima i slučajevima kada postupa po nalogu suda ili drugih državnih organa kako bi se osiguralo poštovanje zakonskih odredbi.

DEICHMANN Vaše podatke o ličnosti dostavlja drugim firmama da bi nam pomogle da sprovodemo obradu podataka o ličnosti u marketinške svrhe i to samo na osnovu Vaš pristanka..

Svrhe u koje obrađujemo Vašepodatke o ličnosti i pravni osnovi obrade:

Prilagođavanje sadržaja internet stranice Vašim potrebama

Stalno pokušavamo da poboljšamo ponudu i da kreiramo internet ponudu kako bismo u što večoj meru privukli Vašu pažnju. Samo ako znamo koji delovi internet stranice DEICHMANNA su najčešće i najduže posećivani, možemo da prilagodimo njihov sadržaj prema Vašim potrebama. Što smo više u mogućnosti da razumemo Vaše želje, brže ćete pronaći željene informacije na internet stranicama.

Ovu obradu vršimo na osnovu Vašeg pristanka, odnosno člana 12 stav 1 tačka 1. Zakona. Vaš pristanak može da povučete tako što će da odbijete korišćenje analitičkih kolačića.

DEICHMANN obrađuje podatke o ličnosti samo u meri koliko je to potrebno za tehničko upravljanje internet stranica. Ovu obradu vršimo na osnovu našeg legitimnog interesa za upravljamo našom internet stranicom, odnosno na osnovu člana 12 stav 1 tačka 6 Zakona.,

Korišćenjem internet stranica http://www.volimocipele.rs i www.deichmann.com korisnik se slaže sa odgovarajućim važećim propisima i opštim uslovima objavljenim na ovim stranicama. Korisnik je u mogućnosti da na tim stranicama redovno prati moguće promene opštih uslova, a time i način i svrhu obrade prikupljenih ličnih podataka.

Internet, vesti, slanje e-pošte, potražnja

Ako to želite, mi ili DEICHMANN-OV partner možemo Vam slati informacije o našim raznovrsnim proizvodima i uslugama ili Vas obaveštavati o zanimljivim ponudama.
Takve informacije mogu sadržavati preporuke o ponudama, novim proizvodima i novim uslugama; šaljemo ih e-poštom, SMS-om ili na Viber. Ako više ne želite primati takva obaveštenja, možete se odjaviti na našim internet stranicama.

Prijavite se na e-vesti

Korisnici se mogu pretplatiti na e-biltene, pomoću kojih Vas Deichmann onlajn obaveštava o novoj ponudi i drugim maloprodajnim mestima, marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavom na biltene dolazite na popis primalaca e-vesti. Za prijavu na e-vesti Deichmann, prodaja obuće, d.o.o. prikuplja sledeće podatke: e-mail. E-vesti Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o. šalju se putem online aplikacije Teradata e-Circle. Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o.obavezuje se da pažljivo zaštiti podatke u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

Ovu obradu vršimo na osnovu Vašeg pristanka, odnosno člana 12 stav 1 tačka 1. Zakona.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti klikom na „odjaviti e-mail obaveštenja” u obaveštenijima ili putem e-pošte na service-sr@deichmann.com ili privacy-sr@deichmann.com , gde nam možete saopštiti izmene i dopune svojih podataka. Takođe možete zatražiti prenos podataka ili uvid u iste. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd.

 

Prijava na obaveštenja putem SMS-a

Korisnici se mogu prijaviti za SMS obaveštenja tako da Vas Deichmann informiše o novostima u prodajnim mestima, marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavljivanjem na SMS obaveštenja, prijavljeni ste na popis primalaca SMS poruka. Za SMS obaveštenja DEICHMANN trgovina obućom SRB d.o.o.prikuplja sledeće informacije: telefonski broj. SMS vesti Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o.šalje putem SMS aplikacije. DEICHMANN trgovina obućom SRB d.o.o. obavezuje se da pažljivo zaštiti podatke u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

Ovu obradu vršimo na osnovu Vašeg pristanka, odnosno člana 12 stav 1 tačka 1. Zakona.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti sa naših informacija putem povratnog SMS-a „odjava” ili putem e-pošte na service-sr@deichmann.com, gde nam možete saopštiti i izmene i dopune svojih podataka. Takođe možete zatražiti prenos podataka ili upoznavanje sa istima. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd ili privacy-sr@deichmann.com .

 

Prijava na obaveštenja putem Vibera

Korisnici se mogu prijaviti na Viber obaveštenja tako da Vas Deichmann informiše o novostima u onlajn i drugim prodajnim mestima, marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavljivanjem na Viber obaveštenja, prijavljeni ste na popis primalaca Viber poruka. Za Viber DEICHMANN trgovina obućom SRB d.o.o.prikuplja sledeće informacije: telefonski broj. Viber vesti Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o.šalje putem Viber aplikacije. DEICHMANN trgovina obućom SRB d.o.o. obavezuje se da pažljivo zaštiti podatke u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

Ovu obradu vršimo na osnovu Vašeg pristanka, odnosno člana 12 stav 1 tačka 1. Zakona.

Kad god želite, možete zatražiti brisanje svojih podataka ili se odjaviti sa naših informacija putem povratne Viber poruke „odjava” ili putem e-pošte na service-sr@deichmann.com, gde nam možete saopštiti izmene i dopune svojih podataka. Takođe možete zatražiti prenos podataka ili upoznavanje sa istima. Isto to možete uraditi putem pošte na adresu našeg preduzeća: Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd ili privacy-sr@deichmann.com .

Učestvovanje o nagradnim igrama
Obrada podataka prikupljenih učestvovanjem u nagradnim igrama regulisana je važećim pravilima o nagradnim igrama odnosno o pojedinoj nagradnoj igri.

Pružanje mrežne i informacione bezbednosti

Kako bismo se zaštitili od hibernetičkih napada i aktivnosti usmerenih na prevaru, koristimo vatrozidove. U vezi sa tim se obrađuju lični podaci (IP adresa, vreme prve posete internet stranice).

Pravna osnova za obradu:

a) Dozvola

Dozvola osoba da se njihovi lični podaci obrađuju u jednu ili više
navedenih svrha.

b) Izvršenje ugovora sa licima čije podatke obrađujemo i preduzimanje radnji na njihov zahtev u cilju zaključenja ugovora

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u cilju preduzimanja radnji na Vaš zahtev u cilju zaključenja ugovora i izvršenja ugovora koje smo zaključili sa Vama. Ukoliko nam ne dostavite podatke o ličnosti koje od Vas tražimo nećemo moći da zaključimo i da izvršimo ugovor sa Vama.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je član 12 stav 1 tačka 2 Zakona.

c) Poštovanje pravnih obaveza rukovaoca

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u cilju ispunjavanja naših zakonskih obaveza, na osnovu člana 12 stav 1 tačka 3 Zakona.

d) Ostvarivanje našeg legimnog interesa

Obrađujemo podatke u svrhu ostvarivanja našeg legitimnog interesa, odnosno na osnovu člana 12 stav 1 6 Zakona i u cilju:
• Konsultovanja i razmene informacija sa agencijama za procenu bonitetnih rizika i rizika neispunjavanja obaveza;
• Provera i optimizacija postupaka, analiza potreba i direktnih kontakata sa kupcima, kao i mere za poslovanje i dalji razvoj usluga i proizvoda;
• Oglašavanje vlastitih proizvoda, procena kupaca, istraživanje tržišta i javnog mnjenja, ako ne kršite GDPR prilikom korišćenja podataka;
• U kontekstu ostvarivanja prava na zaštitu i sprovođenje zakonskih prava;
• Kontaktiranja (npr. e-poštom, telefonom, poštom) za pitanja o kvalitetu usluge i zadovoljstvu korisnika;
• Održavavanja bezbednostimreže i podataka o liönosti;
• U administrativne svrhe na nivou Deichmann Grupe.

 

Prava lica čiji se podaci obrađuju
Imate pravo da uvid u Vaše podatke o ličnosti i pravo na kopiju podataka o ličnosti. Na zahtev ćemo Vas obavestiti u odgovarajuće vreme o vrsti podataka koje zadržavamo, svrsi čuvanja i mogućim primaocima i drugim informacijama u vezi sa obradom Vaših podataka koje smo na osnovu zakona u obavezi da Vam pružimo. Takođe imate pravo prenosivost Vaših podataka o ličnosti kada ih obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka ili u svrhu zaključenja ili izvršenja ugovora koje smo zakjučili sa Vama, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor u slučaju obrade podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa i pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti.

Vaša prava možete da ostvarite tako što ćete poslati zahtev na e-mail na sledeće e-mail adrese: service-sr@deichmann.com privacy-sr@deichmann.com ili slanjem zahteva putem pošte na adresu Rukovaoca: Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd.

Ukoliko smatrate da Rukovalac vrši obradu koja je protivna Zakonu, imate pravo da podnesete prijavu nadležnom organu:

Poverenik za infornacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11 000 Beograd
e-mail: office@poverenik.rs

 

Prenos Vaših podataka o ličnosti
.
Vaši podaci o ličnosti su zaštićeni u skladu sa našim sigurnosnim konceptom. U načelu, Vaši podaci o ličnosti neće se iznositi u države koje ne obezbeđuju primeren nivo zaštite podfataka o ličnosti. U slučaju da se ipak Vaši podaci iznose u ove države, primenićemo mere u skladu sa članom 45 Zakona; zaključićemo sa našim poslovnim partnerima standarne ugovorne klauzule koje je odobrio Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti.

Šta su podaci o ličnosti?

Podacima se smatraju svi podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora uelektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.. To uključuje, na primer, Vaše ime, broj telefona, adresu i sve informacije koje ste nam dali pri prijavi.

Opis softverskih alata koje koristimo na internet stranici

Deichmann e-novosti

Prilikom naručivanja naših Deichmann e-novosti/SMS/Viber obrađujemo Vaše podatke o ličnosti koje ste nam dali da bismo putem e-pošte mogli da Vas obavestimo o sadržaju i proizvodima naše ponude.
Da bismo optimizovali našu ponudu u prilagođenom obliku, procenićemo koje ste linkove kliknuli u e-novostima/SMS/Viber.

Upotreba Criteo usluge

Na našem veb-sajtu koristimo kolačiće ili reklamne ID-eve za oglašavanje. Na taj način možemo prikazati naše oglase posetiocima na internetu koji su zainteresovani za naše proizvode, na partnerskim veb-sajtovima, aplikacijama i e-porukama. Tehnologije remarketinga koriste kolačiće ili onlajn ID-eve i prikazuju oglase na osnovu Vašeg prethodnog pretraživanja. Ako želite da prekinete oglašavanje, idite na sledeće veb-sajtove:

http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.youronlinechoices.com/

Sa našim pouzdanim partnerima za oglašavanje možemo da podelimo informacije kao što su tehničke oznake iz Vaših podataka prilikom prijave na naš veb-sajt. Možemo povezati Vaše uređaje i/ili okruženje i pružiti Vam nesmetan korisnički doživljaj sa uređajima i u okruženjima koja upotrebljavate.

Politika zaštite podataka Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy

Slanje e-biltena:

Za slanje e-biltena koristimo tzv. „DoubleOpt-In“ postupak, što znači da ćemo Vam poslati samo e-biltene na Vašu adresu e-pošte ako ste nam eksplicitno potvrdili da aktivirate uslugu slanja e-biltena.
Zatim ćemo Vam poslati obaveštenje na Vašu adresu e-pošte i zatražiti da potvrdite da želite da primate e-bilten klikom na link u ovoj e-pošti.

Budući da su druge firme odgovorne za rukovanje e-biltenom i slanje e-biltena, one su takođe odgovorne za zaštitu Vaših podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom.
Ako više ne želite da primate e-bilten, možete da opozovete Vaš pristanak u bilo kom trenutku.
Poruka putem obrasca za kontakt ili, na primer e-poštom na service-dsr@deichmann.com, ili slanjem opisa poštom na adresu Rukovaoca Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd ili privacy-sr@deichmann.com Naravno, link za otkazivanje pretplate je dostupan u svakom e-biltenu.

Kolačići

Da bi posetiocima poseta našem veb-sajtu bila što atraktivnija i da bismo postigli određen nivo funkcionalnosti, koristimo različite takozvane kolačiće. Koristimo ih kako bismo Vam prisutnost na mreži bila što korisnija, efikasnija i sigurnija, te kako bismo ubrzali pretraživanje na našoj platformi. To su male tekstualne datoteke sačuvane na Vašem uređaju. Neki kolačići koje upotrebljavamo se brišu nakon zatvaranja sesije pregledača (takozvani kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na Vašem uređaju i omogućavaju nam nam da naše firme ili partneri firme identifikuju Vaš pretraživač (trajni kolačići) pri sledećoj poseti.
Primer: Da biste mogli da upotrebiti korpu za kupovinu, morate da omogućite korišćenje kolačića sesije i trajnih kolačića. Možete postaviti svoj pretraživač da Vas obavesti o instaliranju kolačića i da za svaki kolačić odlučite da li odbijate njegovo korišćenje ili prihvatate, ili možete odbiti korišćenje kolačića za određene slučajeve . Ako odbijete kolačiće, funkcije našeg veb-sajta su ograničene.

• Korišćenje Akanoo onlajn analize usluge

Ovaj veb-sajt koristi Akanoo, uslugu analize interneta firme Akanoo GmbH. Akanoo koristi takozvane „kolačiće“. Kolačići su tekstualne datoteke sačuvane na Vašem računaru i omogućavaju nam analizu korišćenja veb-sajta. Informacije generisane kolačićem prenose se na server firme Akanoo GmbH u Nemačkoj i tamo se čuvaju.

Obrada podataka o ličnosti se ne vrši izvan Nemačke. Na zahtev firme Deichmann SE, Akanoo GmbH će koristiti podatke za prikupljanje i procenu ponašanja posetilaca na veb-sajtu i za obavljanje drugih usluga za korišćenje veb-sajta i korišćenje interneta za Deichmann SE. IP adresa koju je Akanoo preneo sa Vašeg pregledača, skratiće se pre spremanja, tako da direktna identifikacija određene osobe nije moguća. Akanoo koristi heuristiku koja pokušava da identifikuje posetioca sa prethodne posete, tako da se za određene informacije, kao što su rezolucija, pretraživač, dodaci i sistem delovanja kombinuju i pretvaraju se u hash vrednost.
Možete da sprečite čuvanje kolačića odabirom odgovarajućih postavki u softveru Vašeg pretraživača. Međutim, upozoravamo Vas da u tom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ovog veb-sajta u punom obimu. Možete da sprečite prikupljanje podataka koje proizvode kolačići i koji se odnose na Vaše korišćenje veb-sajta za Akanoo GmbH, kao i obrade tih podataka o ličnosti od strane firme Akanoo GmbH, klikom na sledeći link https://akanoo.com/manager/optOut. Time se postavlja takozvani kolačić za isključivanje koji sprečava buduće prikupljanje Vaših podataka o ličnosti kada posetite tu veb-lokaciju.

• Pikseli za praćenje (Tracking Pixel)

Pikseli za praćenje imaju sličnu funkciju kao kolačići, ali korisnik ih ne primećuje. Pomoću piksela za praćenje unutar funkcije prodavnice provodimo merenje ponašanja korisnika i nadzor nad ponudama u remarketingu. Ove informacije su anonimne i nisu povezane sa podacima o lićnosti na korisničkom računaru ili bazi podataka. Kako biste blokirali veb-bugove na našim stranicama, možete da koristite alatke kao što su: web-washer, bugnosys ili AdBlock (za Firefox pretraživač). Da biste sprečili veb-bugove u našem biltenu, postavite svoj program pošte tako da se u porukama ne prikazuje HTML. Ako e-poštu čitate van mreže, veb-bugova nema.

Ako ste pristali da primate naš e-bilten, Vaša adresa e-pošte i Vaše ime mogu da se koriste za slanje (ako je moguće pojedinačno) informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama. U našim e-biltenima koristimo piksele za praćenje koji mogu pratiti procene Vaših klikova, na kojem ste delu e-biltena stali i koje linkove ste aktivirali. Na taj način stvaramo personalizovane korisničke profile koji su Vam dodeljeni i/ili adresu e-pošte u reklamne svrhe, posebno u obliku e-biltena, reklamnih obaveštenja na stranici i štampanih oglasa i na koji način možemo da poboljšamo onlajn ponudu. Uvek možete da opozovete primanje e-biltena i izradu personalizovanih korisničkih profila, na primer na našem veb-sajtu da biste uklonili e-bilten ili deaktivirali link u e-biltenu, trebate da zaustavite funkciju praćenja. Otkazivanje znači brisanje prikupljenih korisničkih podataka.

Zaštita podataka i korišćenje Facebook-a

Na ovim veb-sajtovima koristimo dodatke (plugins) društvene mreže facebook.com, kojima upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).
Ako na veb-sajtu sa ovakvim dodatkom (plugin) ulazite na našu stranicu, uspostaviće se veza sa Facebook serverima, a prikazaće se obaveštenje o dodacima (plugins) na pregledaču na veb-sajtu. Na taj način će se prenositi podaci na Facebook server koje ste naše veb-sajtove posetili. Ako ste prijavljeni kao član Facebook-a, Facebook će ove podatke dodeliti Vašem ličnom korisničkom računu na Facebook-u. Kada upotrebljavate funkcije kao što je klik na „like“, slanje komentara, takve se informacije takođe dodeljuju Vašem korisničkom računu na Facebook-u. Ako ne želite da Facebook prikuplja podatke o Vašim aktivnostima na internetu, morate da se odjavite sa Facebook-a pre nego što posetite našu stranicu.
Nemamo uticaja na količinu podataka koje Facebook prikuplja pomoću dodataka i zato Vas obaveštavamo prema našim saznanjima. Više informacija o obradi podataka o ličnosti od strane Facebook i o Vašim pravima možete da pronađete u Pravilima o privatnosti na Facebook-u na www.facebook.com/about/privacy/
Kada koristite Facebook, tehnički potrebne informacije o korisniku prenose se na Facebook. Sve aktivnosti koje korisnik vrši na Facebook portalu vidljive su za Facebook i mogu da se prate na Facebook-u.

Bezbednost podataka o ličnosti

Mrežna bezbednost

Preko Vašeg pretraživača Deichmann primenjuje standardne sigurnosne mere – takozvano SSL kodiranje. Kodiranje korisničkih podataka vrši se sertifikatima SSL (2. razred) 256-bitno kodiranje pri 2048-bitnoj maksimalnoj dužini ključa. SSL zaštićena područja prepoznajete po simbolu katanca na Vašem pregledaču. Sigurne veze su po pravilu prepoznatljive po adresi koja počinje sa „https://“. Kad dvaput kliknete na simbol katanca, dobićete više informacija o sigurnosnom sertifikatu. Vaši podaci o ličnosti će kod nas biti bezbedno preneti zahvaljujući tom kodiranju. Doduše, niko ne može da garantuje apsolutnu sigurnost. Ali tehničkim i organizacionim merama naš veb-sajt i ostale sisteme osiguravamo od gubitka, uništenja, pristupa, promena ili pristupama Vašim podacima o ličnosti od strane trećih neovlašćenih lica.

Zaštita podataka o ličnosti

Preduzeli smo tehničke i organizione mere kako bismo zaštitili Vaše podatke o ličnosti od gubitka, uništenja, manipulacije i neopravdanog pristupa. Svi naši zaposleni imaju obavezu čuvanja tajne u vezi sa poverljivim informacijama, što znači poverljivo rukovanje podacima o ličnosti. Naše bezbednosne mere nadograđuju se u skladu sa tehnološkim razvojem.

Ažuriranje i promena

Delovi Obaveštenja o privatnosti mogu da se menjaju ili ažuriraju. Pre upotrebe naših ponuda proverite važeće obaveštenje o privatnosti kako biste bili upoznati sa svim promenama ili mogućnostima

Autorska i druga prava

Sav sadržaj naših veb-sajtova, uključujući tekstove, slike i grafičke prezentacije, audio- i video-datoteke, osim ako nije izričito navedeno drugačije, je naše vlasništvo. Zaštićen sadržaj može da se koristi bez odobrenja samo u privatne svrhe, a ne u javne ili komercijalne svrhe (preuzimanje, reprodukcija). Za izmene, prevode i druge obrade sadržaja unapred je potrebno pismeno dopuštenje Deichmann-a. Neovlašćena upotreba ili zloupotreba svih oznaka, logotipa firme Deichmann je zabranjena. Stoga upozoravamo da kršenje naših autorskog prava ili drugih zaštićenih prava može za posledicu da ima krivičnu prijavu.

Isključena odgovornost

Na našim veb-sajtovima može dođe do hiperveze na druge veb-sajtove drugih pružalaca usluga. Deichmann ne zna sadržaj stranih veb-sajtova. Deichmann ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za bilo koji sadržaj koji nije u skladu sa zakonom ili za druga kršenja zakona na stranicama stranih pružalaca usluga. Pažljivo smo prikupili i proverili informacije na ovom veb-sajtu. Ipak, ne preuzimamo odgovornost za njihovu aktuelnost, pravilnost, potpunost i/ili kvalitet. Ovaj veb-sajt je za opšte informacije i ni u kojem slučaju ne zamenjuje stručno mišljenje. Deichmann ne preuzima nikakvu odgovornost za ponašanje na osnovi ovog veb-sajta. Korišćenje veb-sajta i prenos podataka se vrši na Vaš rizik. Deichmann ne preuzima nikakvu odgovornost za nastalu štetu, naročito ne za podatke, hardver i softver korisnika.

Kontakt sa Deichmannom
Ako imate pitanja u vezi da obradom Vaših podataka o ličnosti, molimo pošaljite nam e-mail sa naslovom „Zaštita podataka” na sledeću e-mail adresu: privacy-sr@deichmann.com, ili nas kontaktirajte.
Rukovalac je: Deichmann trgovina obućom SRB d.o.o., Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd.
Lice za zaštitu podataka o ličnosti je rukovodilac Odeljenja za pravo i razvoj kod društva Deichmann d.o.o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tonček Krajnc; e-pošta: privacy-sr@deichmann.com.