Pravila born to blog

Organizator nagradnog konkursa: Deichmann trgovina obućom, Bulevar Mihajla Pupina 4, 11070 Novi Beograd (u daljem tekstu:“Organizator”).

 

Pravila Deichmann nagradnog konkursa

„Born to blog„

(u daljem tekstu: „Nagradni konkurs“)

 

Član 1

Svrha priređivanja nagradnog konkursa

Organizator organizuje nagradni konkurs u cilju nacionalne promocije Deichmann Srbija i potrage za novom Deichmann blogerkom. Nagradni konkurs se organizuje na nacionalnom nivou.

 

Članak 2

Trajanje

Nagradni konkurs traje od 15.5.2022. do 7.6.2022. u 23:59h.

Prijava na konkurs je moguća putem forme na podstranici www.volimocipele.rs/born-to-blog

 

Nagradni konkurs će se odvijati u 3 koraka;

  1. Korak – prikupljaju se prijave učesnika u kojem je potrebno poslati kratak blog post na temu:

„Modni trendovi za predstojeću sezonu“

U blogu je potrebno pokazati veštine pisanja, ljubav prema modi, kratak opis i fotografiju. Uz to, potrebno je poslati svoje podatke (ime i prezime, adresu, broj mobilnog telefona i e-mail adresu). Blog mora da bude u word formatu, gde stoje i fotke i kontaktni podatki učesnika (ime, prezime, telefon, email, TikTok, IG, Youtube profil, ako postoje)

  1. U II krug takmičenja idu 10 najboljih kandidatkinja. Potrebno je napisati blog na temu „Street style“. U blogu je potrebno pokazati veštine pisanja, a uz njega je potrebno priložiti fotografiju. Biće podeljeno 7 utešnih nagrada za devojke koje ne prođu u sledeći krug takmičenja; 7×2000 RSD Deichmann poklon bonova.
  2. U III krug idu 3 finalistkinje koje treba da snime kratak video u kojem će nam se predstaviti i reći „Zašto bi baš ti trebala postati Deichmann blogerka?“ i predložiti nam tri outfita za specijalne prilike. Biće podeljene 2 utešne nagrade za devojke koje ne prođu dalje; 2×5000 RSD Deichmann poklon bonova.

 

Član 3

Pravila nagradnog konkursa

Pravila nagradnog konkursa biće objavljena na web stranici www.volimocipele.rs/pravila-born-to-blog

 

Član 4

Pravo učestvovanja na nagradnom konkursu

Pravo učestvovanja na nagradnom konkursu imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem na području  Republike Srbije, osim radnika organizatora nagradnog konkursa, kao i članova njihove uže porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća).

 

Član 5

Učestvovanje

Korisnici se mogu prijaviti na nagradni konkurs tako što će poslati kratak blog post na temu: Modni trendovi za predstojeću sezonu – u word formatu, kontaktne podatke i fotografiju. Uz to, potrebno je poslati svoje podatke (ime i prezime, adresu, broj mobilnog telefona i e-mail adresu, profile TikTok, Youtube i IG, ako postoje)

Predlozi trebaju biti kreativni i originalni. Zabranjeno je prijaviti radove preuzete s Interneta. Svi predlozi moraju biti autorski.

Komunikacija sa organizatorom nagradnog konkursa sprovodiće se putem e pošte.

Video zapisi i predlozi ne smeju sadržati uvredljive, neprikladne i vulgarne sadržaje. Svi predlozi koji pristignu na konkurs će biti pregledani, a oni koji ne budu zadovoljavali pravila biće diskvalifikovani. Svaki korisnik ima mogućnosti da objavi samo jedan predlog.

 

Član 6

Nagrade

Pobednik/ pobednica nagradnog konkursa biće nagrađen/a Deichmann ugovorom za saradnju na jednu godinu. Od nove Deichmann blogerke se očekuje da piše 2 bloga mesečno za koje će dobiti 5000RSD mesečno u poklon bonovima Deichmanna. Pod blogom se smatra autorski tekst i pripadajuće fotografije.

 

Član 7

Izvlačenje dobitnika

Stručni žiri odabraće jednog pobednika ili pobednicu nagradnog konkursa. Pobednik/ica će postati nova Deichmann bloger/ka.

 

Član 8

Obaveštenje o osvajanju i preuzimanju nagrade

Ime dobitnika/dobitnice biće objavljeno na web stranici www.volimocipele.rs kompanije Deichmann Srbija najkasnije u roku od 3 dana nakon završetka konkursa.

 

Član 9

Opšte o nagradama i dobitnicima

Nagradu nije moguće zameniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Prenos nagrada na treću osobu nije dozvoljen.

Organizator nagradnog konkursa zadržava pravo da ne dodeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom konkursu učestvovao u suprotnosti s pravilima i odredbama nagradnog konkursa.

Nagrada će se dostaviti dobitnicima na adresu prebivališta putem pošte. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze organizatora prema dobitniku.

 

Član 10

Saglasnost s pravilima

Smatra se da učestvovanjem u nagradnom konkursu učesnik/učesnica prihvata sva pravila nagradnog konkursa. Pravila počinju da važe nakon objavljivanja na web stranici www.volimocipele.ba/pravila-born-to-blog

 

Član 11

Učesnici svojim učestvovanjem u nagradnom konkursu neopozivo prihvataju da je organizator ovlašćen da u reklamne svrhe koristi njihovu fotografiju ili/i ime i prezime.

 

Član 12

Učestovanjem u nagradnom konkursu učesnik takođe daje saglasnost da organizator koristi njegove lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Po završetku nagradnog konkursa ta se saglasnost može povući u svakom trenutku.

 

Član 13

Organizator zadržava pravo otkazivanja, prekidanja ili privremenog obustavljanja nagradnog konkursa u slučaju više sile, manipulacije, neovlašćenog zahvata, prevare, tehničkog kvara, ljudske greške koja je izvan kontrole organizatora i ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravno sprovođenje nagradnog konkursa. Organizator ima pravo promene pravila za vreme trajanja konkursa.