Pravila Deichmann kreativnog konkursa – Milica Pavlović

Članak 1: ORGANIZATOR 

Kviz „Koliko dobro poznaješ Deichmann ambasadorku“ raspisuje Deichmann
trgovina obućom Srbija (PIB:106491636), Ulica Bulevar Mihajla Pupina 4, 11
070 Novi Beograd (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obaveze koja
proizlaze iz kviza.

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA KVIZA

Kviz se organizuje u svrhu promocije Deichmann Srbija kao Organizatora.
Za učešće u kvizu učesnici se mogu prijavitu u periodu od 10. novembra
2020. do 19. novembra 2020. u 23:59 sati na portalu
www.volimocipele.rs .
Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Fond nagrada uključuje:
3x cipele iz #senoritaxdeichmann kolekcije

Članak 4: PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u ovom kvizu imaju sve osobe iz Srbije, osim radnika
Organizatora i članova njihove uže porodice (roditelji, supružnik, deca, sestre i
braća). Prijavom se prihvataju Pravila ovog kviza.

Članak 5: PRIJAVA UČEŠĆA U KVIZU 

Potrebno je da učesnici odgovore na sva pitanja u kvizu. Tri učesnika koja
najbrže odgovore tačno na sva pitanja u kvizu osvojiće nagradu (cipele iz
#SenoritaxDeichmann kolekcije)
Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 10. novembra 2020. do 19.
novembra u 23:59 sati.
Učesnici kviza, prihvatanjem pravila učešća u potpunosti se odriču bilo kakvih
potraživanja od Organizatora i naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja
bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: PROGLAŠENJE DOBITNIKA  

Za učešće u kvizu učesnici se mogu prijaviti u periodu od 10. novembra 2020.
do 19. novembra u 23:59 sati.
Tri učesnika koja najbrže odgovore tačno na sva pitanja iz kviza osvojiće
nagradu (1xcipele iz #SenoritaXDeichmann kolekcije)

Pobednici će biti proglašeni 20. novembra 2020.godine. Nagradu će osvojiti tri
dobitnika. Ime dobitnika biće objavljeno na web adresi www.volimocipele.rs,
kao i na zvaničnoj Deichmann Facebook stranici.
Svaki dobitnik dobija 1 par cipela iz #SenoritaxDeichmann kolekcije iz članka
3 ovih Pravila. Dostavljanjem podataka učesnici i dobitnik pristaju da podaci
budu javno objavljeni te pristaju na ostale uslove definisane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE 

Dobitnici će biti obavešteni o dobitku nagrade putem telefona, ili e-maila u
roku od 10 dana od dana proglašenja dobitnika. Dobitnik je dužan da
Organizatoru u roku od 10 dana javi svoju adresu kako bi mu bila dostavljena
nagrada. Ako dobitnik u roku od 10 dana od trenutka obaveštenja ne odgovori
na e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći da realizuje.

Članak 8: UČESNICI U KVIZU 

Učesnici kviza ne mogu da zahtevaju nagrade u većim količinama ili drugačije
nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.
Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učešćem u kvizu, učesnici prihvataju
Pravila kviza. Učešćem u kvizu, učesnici prihvataju da Organizator koristi
prikupljene e-mail adrese za dalju komunikaciju prema njima – prvenstveno
slanje redovnih newslettera.
Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva
autorska prava na prijavljenom rešenju (svi vizuali/slike/tekst) pripadaju
njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili preneta u korist
bilo kog trećeg fizičkog ili pravnog lica.
Prihvatanjem ovih Pravila, autori/svi učesnici, daju Organizatoru pravo
isključivog korišćenja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na
način da ovlašćuju Organizatora da prijavljene sadržaje oglašavaju u medijima
u svrhu promocije, tokom neograničenog vremena u neograničenom obimu i
broju izdanja na celoj teritoriji Republike Srbije, u skladu sa ovim Pravilima, te
na online kanalima.
U slučaju da bilo koje treće fizičko ili pravno lice pokrene protiv Organizatora
bilo kakve sudske, pravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj
povredi autorskih ili drugih prava vezano za oglašavanje, proizvodnju,
umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim
radovima, Autor navedenog materijala/rada se obavezuje da se pridruži
takvom postupku te potraživanja iz istog zahteva preuzme na sebe te braniti
Organizatora svakog zahteva postavljenog u takvom postupku te istima
naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati usled takvog zahteva te
pokretanja sudskog ili administrativnog postupka.

Organizator se obavezuje da obavesti Autora materijala o pokretanju bilo
kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana
od dana kada primi obaveštenje o pokretanju postupka. Organizator je
ovlašćen sam izvrši određene promene, dorade i slično na prijavljenim
materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformisanje istog, kao niti bilo
koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtev
Autora prema Organizatoru ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva
saglasnost ili odobrenje Autora.
Organizator sve prijavljene materijale uz potrebne dorade može koristiti za
oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, Internet…), ali ih nisu obvezni
koristiti u reklamne svrhe. Učesnici se dostavom materijala za kviz odriču bilo
kakvih daljih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE 

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni
na kakvu naknadu ili na učešće u kvizu.

Članak 10: PUBLICITET 

Učešćem u ovom kvizu, učesnici su saglasni da se njihovi materijali, njihova
imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora
objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, zvučnom, slikovnom i video
materijalu.

Članak 11: OBJAVA POBEDNIKA

Ime dobitnika biće objavljeno na web adresi www.volimocipele.rs i
Deichmann Facebook stranici.

Članak 12: POREZI 

Pobednik kviza ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno
povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA 

U slučaju spora između učesnika kviza i Organizatora nadležan je sud u
Beogradu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA KVIZA

Kviz može biti prekinut ili izmenjen u bilo kom trenutku prema odluci
Organizatora bez posebnog obrazloženja.